Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
29

I C 535/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Płońsku

Data orzeczenia: 2017-10-03

Data publikacji: 2018-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 535/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 4 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Płońsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Arseniuk Protokolant: Sebastian Długoszewski po rozpoznaniu 20 października 2017 roku, w P. na rozprawie sprawy z powództwa I. C. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. we W. z udziałem interwenienta ubocznego (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. we W. na rzecz powódki I. C. kwotę 43 307,98 zł (c
Czytaj więcej»

I Ns 112/24

postanowienie

Sąd Rejonowy w Płońsku

Data orzeczenia: 2024-03-20

Data publikacji: 2024-04-08

trafność 100%

Sygnatura akt I Ns 112/24 POSTANOWIENIE Dnia 20 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Płońsku I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Dominika Piasecka Protokolant: protokolant sądowy P. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2024 r., w P. sprawy ze skargi R. Z. z udziałem Wójta Gminy Z. i K. W. na decyzję nieuwzględniającą reklamacji w sprawie sporządzenia spisu wyborców p o s t a n a w i a: oddalić skargę.
Czytaj więcej»

I Ns 112/24

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Płońsku

Data orzeczenia: 2024-04-02

Data publikacji: 2024-04-08

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 112/24 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 8 marca 2024 r. Wójt Gminy Z. odmówił uwzględnienia reklamacji wnioskodawcy R. Z. na umieszczenie w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania, dla potrzeb wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r., wyborcy K. W. ( decyzja – k. 21 ). R. Z. w dniu 13 lutego 2024 r. wniósł skargę na tę decyzję, wnosząc o jej uchylenie i zobowiązanie wójta do usunięcia z Centralnego Rejestru Wyborców w stałym obwodzie głosowani
Czytaj więcej»

II K 63/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Płońsku

Data orzeczenia: 2019-02-15

Data publikacji: 2020-05-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIK 63/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2019r. Sąd Rejonowy w Płońsku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Jarosiński Protokolant Beata Sitkowska w obecności Prokuratora : --- po rozpoznaniu dnia 21.09.2018r. i 7.12.2018 r. i 11.01.2019r. i 15.02.2019r. sprawy Ł. K. urodz. (...) w P. syna W. i H. z domu K. oskarżonego o to, że: w dniu 17 lutego 2016 roku w P. przy ul. (...) pow. (...) woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z n
Czytaj więcej»

II K 81/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Płońsku

Data orzeczenia: 2019-07-02

Data publikacji: 2020-03-13

trafność 100%

Sygn. akt IIK 81/19 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy w Płońsku II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący - SSR Artur Rogoziński po rozpoznaniu sprawy przeciwko J. S. , urodzonemu dnia (...) w C. , synowi A. i H. z domu (...) , oskarżonemu o to, że: w okresie od dnia 28 października 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. w miejscowości S. , ul. (...) , woj. (...) dokonał przywłaszczenia powierzonego mienia w postaci samochodu osobowego marki O.
Czytaj więcej»

II K 142/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Płońsku

Data orzeczenia: 2018-04-25

Data publikacji: 2020-05-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 142/17 PROTOKÓŁ ROZPRAWY GŁÓWNEJ Dnia 25 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Płońsku w II Wydziale Karnym: Sprawa oskarżonego M. B. art. 280 § 1 kk w zb. z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk OBECNI Przewodniczący: SSR Iwona Kaniewska Protokolant: Sekretarz sądowy Monika Maciejczak Prokurator: Damian Burzyński Wywołano sprawę o godz. 13:30 Rozprawa odbyła się jawnie/ z wyłączeniem jawności Na rozprawie stawili się: Oskarżony M. B. osobiście; W imieniu oskarżonego stawił się obrońca
Czytaj więcej»

II K 157/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Płońsku

Data orzeczenia: 2019-10-01

Data publikacji: 2020-03-13

trafność 100%

Sygn. akt IIK 157/18 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2019r. Sąd Rejonowy w Płońsku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Radosław Jarosiński po rozpoznaniu dnia 1.10.2019 r. sprawy M. G. urodz. (...) w P. córki S. i Z. z domu S. oskarżonej o to, że okresie czasu od 01 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku w miejscowości P. , woj. (...) uporczywie nękała M. M. jej dzieci P. J. , A. J. oraz małoletnią L. K. w ten sposób, że wielokrotnie
Czytaj więcej»

II K 111/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Płońsku

Data orzeczenia: 2019-08-21

Data publikacji: 2020-03-13

trafność 100%

Sygn. akt IIK 111/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 sierpnia 2019r. Sąd Rejonowy w Płońsku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Radosław Jarosiński Protokolant Dominika Widecka w obecności Prokuratora : --- po rozpoznaniu dnia 21.08.2019 r. sprawy M. D. urodz. (...) w P. syna J. i E. z domu M. oskarżonego o to, że 1. w dniu 12 wrześnie 2016 roku w P. , pow. (...) , woj. (...) groził W. S. (1) pobiciem, przy czym, groźby te wzbudziły u pokrzywdzonej uzasadnio
Czytaj więcej»

II K 142/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Płońsku

Data orzeczenia: 2018-10-16

Data publikacji: 2020-05-14

trafność 100%

Sygn. akt IIK 142/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2018r. Sąd Rejonowy w Płońsku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Kaniewska Protokolant: Emilia Matusiak, B. S. w obecności Prokuratora: Magdalena Sawicka, K. J. , M. S. , asesor D. B. po rozpoznaniu dnia 22.06.2017r., 15.03.2018r., 25.04.2018r., 7.06.2018r., 28.06.2018r., 11.09.2018r., 3.10.2018r. i 16.10.2018r. sprawy M. B. urodzonego (...) w P. syna J. i M. z domu G. oskarżonego o to, że
Czytaj więcej»

II K 225/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Płońsku

Data orzeczenia: 2015-06-08

Data publikacji: 2015-09-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 225/15 UZASADNIENIE Sąd Rejonowy w Płońsku na podstawie materiału dowodowego ujawnionego w toku rozprawy głównej ustalił następujący stan faktyczny: Oskarżony R. K. (1) mieszka w P. na ulicy (...) . W 2011 roku oskarżony dokonał rejestracji na stronie bet-at home, wypełniając formularz zgłoszeniowy. Na stronie internetowej bet-at-home urządzane są zakłady wzajemne i gry losowe, w których oskarżony brał udział. R. K. (1) wykorzystywał do gier posiadane środki finansowe, które przel
Czytaj więcej»