Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 535/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Płońsku z 2017-10-03

II C 310/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 października 2017

Data publikacji: 20 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 97%

Wspólna treść

udział interwenienta ubocznego, odsetka ustawowa za opóźnienie, tysiąc, dzień zapłaty, wydział cywilny, koszt procesu, sprawa z powództwa, kwota, pozwany, wrzesień, październik, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • udział interwenienta ubocznego, odsetka ustawowa za opóźnienie, tysiąc, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, wydział cywilny, koszt procesu, sprawa z powództwa, lipiec, kwota, pozwany, wrzesień, październik, rozprawa, strona, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie
Zobacz»

VII C 1176/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Radomiu

Data orzeczenia: 22 maja 2019

Data publikacji: 17 grudnia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 88%

Wspólna treść

udział interwenienta ubocznego, odsetka ustawowa za opóźnienie, tysiąc, dzień zapłaty, pozwany, koszt procesu, powództwo, kwota, wydział cywilny, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • udział interwenienta ubocznego, odsetka ustawowa za opóźnienie, tysiąc, zwrot kosztu procesu, rozprawa sprawy, siedziba, wydział cywilny w składzie, zapłata kwot, dzień zapłaty, pozwany, koszt procesu, powództwo, kwota, wydział cywilny, maj, lipiec, rozprawa, strona, wyrok, rzeczpospolita polski
Zobacz»

II C 2074/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2016

Data publikacji: 20 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

udział interwenienta ubocznego, odsetka ustawowa za opóźnienie, tysiąc, pozwany, dzień zapłaty, koszt procesu, powództwo, wydział cywilny, kwota, rozprawa, grudzień, wyrok
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • północ, udział interwenienta ubocznego, odsetka ustawowa za opóźnienie, tysiąc, rygor natychmiastowej wykonalności, warszawa, zwrot kosztu procesu, rozprawa sprawy, pozwany, wyrok w punktach, dzień zapłaty, koszt procesu, powództwo, wydział cywilny, stosunek, kwota, listopad, rozprawa, grudzień, wyrok
Zobacz»

III C 1113/12

wyrok

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2015

Data publikacji: 26 sierpnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

udział interwenienta ubocznego, dzień zapłaty, tysiąc, pozwany, odsetki ustawowe, kwota, koszt procesu, wydział cywilny, sprawa z powództwa, rozprawa, wyrok
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • pięć groszy, udział interwenienta ubocznego, zachód, odsetka ustawowa od kwot, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, tysiąc, wydział cywilny w składzie, pozwany, odsetki ustawowe, kwota, koszt procesu, czerwiec, wydatek, wydział cywilny, sprawa z powództwa, kwiecień, rozprawa, strona, wyrok
Zobacz»

X GC 524/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 października 2015

Data publikacji: 10 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

udział interwenienta ubocznego, tysiąc, odsetki ustawowe, dzień zapłaty, październik, koszt procesu, sprawa z powództwa, kwota, wrzesień, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • siedziba, udział interwenienta ubocznego, wydział gospodarczy, tysiąc, odsetki ustawowe, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, październik, koszt procesu, sprawa z powództwa, kwota, wrzesień, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie
Zobacz»

III Ca 1319/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 21 marca 2014

Data publikacji: 15 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

udział interwenienta ubocznego, wydział cywilny, pozwany, zapłata, powództwo, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, sprawa, dzień
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • udział interwenienta ubocznego, rozprawa sprawy, wydział cywilny odwoławczy, wyrok sądu rejonowy, wydział cywilny, pozwany, marzec, zapłata, powództwo, czerwiec, skutek apelacji, rozprawa, wyrok, strona, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, sprawa, dzień
Zobacz»

XII Ga 785/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 8 maja 2017

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

udział interwenienta ubocznego, pozwany, tysiąc, styczeń, wydział cywilny, sprawa z powództwa, zapłata, rozprawa, wyrok, kwota, koszt, rzeczpospolita polski, protokolant, skład
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • udział interwenienta ubocznego, wydział gospodarczy, stażysta, zwrot kosztów postępowania apelacyjnego, wyrok sądu rejonowy, pozwany, tysiąc, styczeń, wydział cywilny, sprawa z powództwa, zapłata, skutek apelacji, rozprawa, wyrok, kwota, koszt, strona, rzeczpospolita polski, protokolant, skład
Zobacz»

I ACa 134/13

wyrok

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 23 maja 2013

Data publikacji: 7 października 2014

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

udział interwenienta ubocznego, pozwany, sprawa z powództwa, zapłata, rozprawa, grudzień, wyrok, koszt, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • udział interwenienta ubocznego, krosno, powodu kosztów, apelacja powodów, e, koszt postępowania apelacyjnego, pozwany, maj, sprawa z powództwa, zapłata, wyrok sądu okręgowy, skutek apelacji, rozprawa, grudzień, wyrok, koszt, strona, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział
Zobacz»

I C 86/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 20 listopada 2019

Data publikacji: 8 września 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

odsetka ustawowa za opóźnienie, udział interwenienta ubocznego, tysiąc, dzień zapłaty, pozwany, kwota, wydział cywilny, koszt, sprawa z powództwa
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • odsetka ustawowa za opóźnienie, koszt sądowy tymczasowo, starszy sekretarz sądowy, udział interwenienta ubocznego, zwrot kosztów sądowych, tysiąc, skarb państwa sądu, zadośćuczynienie, dzień zapłaty, uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu, pozwany, listopad, odszkodowanie, siedziba, kwota, wydział cywilny, koszt zastępstwa procesowy, koszt, sprawa z powództwa
Zobacz»

III Ca 1658/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 marca 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

udział interwenienta ubocznego, tysiąc, wydział cywilny, pozwany, zapłata, powództwo, rozprawa, wyrok, kwota, koszt
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • udział interwenienta ubocznego, rozprawa sprawy, wydział cywilny odwoławczy, zastępstwo procesowe w postępowaniu, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wyrok sądu rejonowy, tysiąc, postępowanie apelacyjne, wydział cywilny, pozwany, marzec, zapłata, powództwo, kwiecień, skutek apelacji, rozprawa, wyrok, kwota, koszt, strona
Zobacz»

III Ca 1476/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 22 listopada 2018

Data publikacji: 18 marca 2019

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

udział interwenienta ubocznego, wydział cywilny, pozwany, sprawa z powództwa, zapłata, rozprawa, wyrok, kwota, koszt, rzeczpospolita polski
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • udział interwenienta ubocznego, wydział cywilny odwoławczy, zastępstwo procesowe w postępowaniu, staż, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wyrok sądu rejonowy, postępowanie apelacyjne, wydział cywilny, pozwany, listopad, sprawa z powództwa, zapłata, maj, skutek apelacji, rozprawa, wyrok, kwota, koszt, strona, rzeczpospolita polski
Zobacz»

I C 75/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2017

Data publikacji: 3 marca 2020

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

udział interwenienta ubocznego, tysiąc, wydział cywilny, koszty procesu, sprawa z powództwa, zapłata, pozwany, protokolant, kwota, wyrok, rzeczpospolita polski
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • protokolantowi sądowemu, udział interwenienta ubocznego, wojewoda, gmina, powodu kosztów, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, pozwana kwota, siedziba, tysiąc, wydział cywilny, kwiecień, skarb państwa, koszty procesu, sprawa z powództwa, zapłata, pozwany, protokolant, kwota, wyrok, rzeczpospolita polski
Zobacz»

I C 1537/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 lutego 2020

Data publikacji: 26 czerwca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

udział interwenienta ubocznego, wydział cywilny, koszty procesu, sprawa z powództwa, zapłata, pozwany, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • udział interwenienta ubocznego, następujący skład, rozpoznanie na rozprawie, sygnatura, powodu kosztów, zadośćuczynienie, rozprawa w dniach, odszkodowanie, wydział cywilny, koszty procesu, sprawa z powództwa, zapłata, pozwany, rozprawa, strona, wyrok, rzeczpospolita polski, ustalenie, protokolant, skład
Zobacz»

XV GC 160/09

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 marca 2014

Data publikacji: 11 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

udział interwenienta ubocznego, powództwo, pozwany, kwota, koszt, zapłata, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • udział interwenienta ubocznego, wydział gospodarczy, warszawa, rozprawa sprawy, koszt zastępstwa procesowy, powództwo, pozwany, kwota, koszt, zapłata, m, koszt postępowań, rozprawa, strona, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie
Zobacz»

I Ca 212/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 29 czerwca 2017

Data publikacji: 19 grudnia 2020

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

udział interwenienta ubocznego, wydział cywilny, pozwany, sprawa z powództwa, zapłata, rozprawa, wyrok, kwota, koszt, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • udział interwenienta ubocznego, koszt instancji odwoławczej, wyrok sądu rejonowy, wydział cywilny, pozwany, czerwiec, sprawa z powództwa, zapłata, kwiecień, skutek apelacji, rozprawa, wyrok, kwota, koszt, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

III Ca 697/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 sierpnia 2015

Data publikacji: 23 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

udział interwenienta ubocznego, tysiąc, sprawa z powództwa, zapłata, pozwany, rozprawa, wyrok, kwota, koszt, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • udział interwenienta ubocznego, apelacja strony powodowej, zwrot kosztów postępowania apelacyjnego, sygnatura, wyrok sądu rejonowy, tysiąc, sprawa z powództwa, zapłata, pozwany, skutek apelacji, rozprawa, marzec, wyrok, kwota, koszt, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie
Zobacz»

VIII Ga 524/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 lutego 2018

Data publikacji: 5 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

udział interwenienta ubocznego, tysiąc, pozwany, sprawa z powództwa, zapłata, kwota, koszt, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • apelacja powódki od wyroku, udział interwenienta ubocznego, gorzów wielkopolski, wydział gospodarczy, koszt postępowania apelacyjnego, tysiąc, wyrok sądu rejonowy, pozwany, sprawa z powództwa, zapłata, lipiec, kwota, koszt, skutek apelacji, rozprawa, wyrok, strona, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział
Zobacz»

II C 685/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 czerwca 2018

Data publikacji: 5 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

udział interwenienta ubocznego, tysiąc, wydział cywilny, koszt procesu, sprawa z powództwa, zapłata, kwota, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • siedziba, udział interwenienta ubocznego, pięć tysięcy, tysiąc, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztu procesu, wydział cywilny, czerwiec, koszt procesu, sprawa z powództwa, zapłata, kwota, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

VIII Ga 366/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 listopada 2018

Data publikacji: 23 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

udział interwenienta ubocznego, tysiąc, pozwany, koszty procesu, sprawa z powództwa, zapłata, kwota, wyrok, rozprawa, rzeczpospolita polski, protokolant
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • udział interwenienta ubocznego, wyrok sądu rejonowego szczecin, apelacja pozwana od wyroku, centrum, tysiąc, pozwany, koszt postępowania apelacyjnego, listopad, koszty procesu, sprawa z powództwa, punkt, zapłata, kwota, zaskarżony wyrok, skutek apelacji, wyrok, rozprawa, marzec, rzeczpospolita polski, protokolant
Zobacz»

X C 4032/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2017

Data publikacji: 20 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

udział interwenienta ubocznego, wydział cywilny, koszt procesu, sprawa z powództwa, zapłata, pozwany, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • starszy sekretarz sądowy, udział interwenienta ubocznego, siedziba, wydział cywilny, koszt procesu, sprawa z powództwa, zapłata, pozwany, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Frankowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Płońsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Arseniuk
Data wytworzenia informacji: